MIDI – Definició i altres conceptes de la música digital

MIDI és l'acrònim de Musical Instrument Digital Interface (Interfície Digital per Instruments Musicals). Descriu una norma de comunicació física entre els diversos equips musicals electrònics. És important tenir present que MIDI no transmet sons, sinó informació de com s’ha de reproduir digitalment una determinada peça musical. Seria l’equivalent informàtic a la partitura.


Perquè serveix un fitxer MIDI (.mid)

Un fitxer midi no conté cap so sinó que conté totes les instruccions perquè un instrument electrònic o el sintetitzador de l’ordinador reprodueixi la partitura de la manera més acurada possible. Per realitzar aquesta funció inclou:

 • Les notes, repartides para cada veu o instrument, indicant la seva duració, la seva alçada i la velocitat d’atac.
 • Les accions de l'execució instrumental tradicional (la utilització dels pedals del piano, la pressió de l’aire en els instruments de vent, la pulsació de les cordes d’una guitarra, els glissandos per la família de les cordes, etc.).
 • La informació relativa a l’elecció dels sons i al mesclat en general (volum, posició en l’estèreo, diversos efectes de reverberació, etc.).
 • La informació concernent a la notació musical (signatura, armadura de clau, tempo).
 • La informació escrita que acompanya la partitura (títol, autor, acord).
 • Els textos sincronitzats amb la música (paraules).

Avantatges

Fitxer de mida molt petita i fàcilment manejable, amb possibilitat de ser transmès molt ràpidament per la xarxa.

Un cop obert, amb un programa de manipulació de midis permet:

 • Traspondre la tonalitat.
 • Canviar el tempo.
 • Aïllar una veu o un instrument per estudiar-lo amb més precisió.
 • Realitzar mescles "a mesura".
 • Tocar un instrument o cantar acompanyats d’un solista o una orquestra "obedient".
 • Estudiar i treballar sobre una part difícil d’una obra

Utilitat

Els arxius MIDI son una base excel·lent per acompanyar-nos en el moment d’estudiar obres corals a vàries veus, obres amb acompanyament de piano, de cambra o d’orquestra. També ens poden ajudar a controlar l’afinació en l’estudi de les obres cantades.


Ús

 • Un ordinador multimèdia (amb targeta de so) permet "executar" els fitxers Midi.
 • Una tauleta iPad amb l’aplicació Sweet MIDI permet canviar tempo i veus.
 • Un programa musical que permet una manipulació més completa i diversificada.
 • Un piano digital, un orgue o un sintetitzador amb un lector de CDs o llapis de memòria que permet una utilització molt senzilla de fitxers Midi i Midi-Karaoke.

Un ordinador multimèdia executa fitxers MIDI amb:

 • Windows Media Player
 • RealPlayer
 • Quick Time Player
 • iTunes

Programes editors de musica que permeten manipular fitxers MIDI:

 • Finale
 • Sibelius 
 • Encore
 • Musescore
 • NoteAbility Pro
 • Notation
 • Musicator

Tabletes i mòbils:

Existeixen aplicacions per tauletes i mòbils tant en plataforma Android com en iOS que permeten executar fitxers MIDI. Alguns programes editors de música de la llista anterior tenen una versió simplificada per fer-los servir amb aquests dispositius.

Per exemple, per tauleta iPad podem trobar l’aplicació Sweet MIDI (costa uns 13 €) que permet regular el volum de cada veu, modificar el so del sintetitzador de cada veu, canviar el tempo, etc.


Conversió

Conversió de MIDI a MP3

Amb iTunes (i el Quick Time instal.lat) a l’ordinador qualsevol arxiu MIDI es pot convertir a MP3. Llavors l’arxiu MP3 es pot carregar al telèfon mòbil o a qualsevol reproductor de música que accepti el format MP3.

Conversió de MIDI a partitura

Tots els programes editors de música converteixen un arxiu MIDI en partitura. En general els editors de música són programes molt cars, però és de destacar el programa gratuit Notation Player de la firma Notation Software. Amb Notation Player es pot obrir un arxiu MIDI i a la pantalla de l’ordinador es veu una partitura mentre sona la música i que a més va marcant quina nota està tocant. No es la partitura que fem servir a la coral, no hi ha la lletra, però és suficient per veure a quin compàs està sonant.

Aquest és l’enllaç per descarregar el programa Notation Player:

http://notation.com/DownloadNotationPlayer.htm


Diferència entre els formats MP3 i MIDI

Actualment, el format amb més èxit en el món de la música a Internet és el MP3. Als directors de les companyies discogràfiques no els agrada per la facilitat de difusió mentre que, pel mateix motiu, els joves i els navegants de la xarxa se l’estimen molt. Tot i que és força conegut, detallem que és el format MP3 i perquè ocupa molt més espai que el format MIDI.

Diferències bàsiques

Un arxiu MP3 és un arxiu d’àudio que ha sigut comprimit (s’ha reduït la seva mida respecte al format original) i, d'aquesta manera, es pot enviar més fàcilment per la xarxa. Després d'aquesta operació l'arxiu pot tenir una mida d'una desena part de l'arxiu de música original descomprimit, com els que hi ha en un CD, perdent molt poca qualitat.

En canvi, els arxius MIDI, no contenen àudio en si. El que realment contenen és una seqüència de música gravada com un conjunt de números (zeros i uns) que indiquen com ha de ser reproduïda aquesta música. El principal avantatge d'aquest tipus d’arxius és la mida tan reduïda que ocupen en les memòries digitals. Mentre que el principal inconvenient és que el so reproduït depèn completament del dispositiu de sortida (normalment la targeta de so de l’ordinador).

MP3 vs. MIDI - Difèrencies tècniques

MP3 són les sigles de MPEG1 Nivel 3. MPEG (Moving Pictures Experts Group) és una organització que treballa sota la direcció de la International Standards Organization (ISO) i la International Electro-Technical Commission (IEC). Aquest grup genera estàndards per la codificació de pel·lícules animades i àudio. Els arxius MPEG d'àudio estan comprimits i ocupen normalment una desena part dels arxius descomprimits (una pista d’un CD, WAV o AIF són exemples de música sense comprimir).

MIDI respon a les sigles de Musical Instrument Digital Interface, i neix el 1983. No és un format d’àudio, sinó que és un protocol que permet que diversos instruments musicals electrònics, incloses les targetes de so dels ordinadors, es puguin connectar i interactuar entre ells per produir música. De totes maneres, molta gent fa servir la paraula "MIDI" per referir-se als fitxers (seqüències) produïts per dispositius MIDI. A diferència de la resta de formats d'àudio, els arxius MIDI, no contenen música gravada, sinó un conjunt d’instruccions que indiquen com tocar un to.