Informació legal

 

Dades de l'associació El Cor Canta:

  • NIF: G67259135

  • Adreça: c/Freixa, 41, 5è 2a

  • Codi postal: 08021

  • Ciutat: Barcelona

  • IBAN: ES97 2100 0814 0302 0106 5853

Junta:

  • President: Sigfrid Quer Riera

  • Vicepresident: Miguel Ángel Hernández Borlán

  • Tresorer: Juan Manuel Coco Foriscot

  • Secretari: Albert Bertran Muñoz