Dossier d'inscripció

Benvolguts/des,

“Benvinguts a aquesta nova aventura. El somni s'ha fet realitat. Una vegada superats els primers esculls ja sortim a alta mar. S'acosta l'hora de la veritat. No serà fàcil, però estem en molt bones mans.”

Sigfrid Quer

Introducció

Només una reflexió abans d'entrar en matèria. No estem fent un projecte qualsevol, és un projecte on els participants som amateurs però ens posem en mans dels millors professionals del país (directors, pianistes, orquestra, solistes i compositors). I això és un luxe. I els luxes es paguen però en aquest cas ja veureu com la relació qualitat/preu és excel·lent.

Resum de Comptes

En l'àmbit econòmic hem dividit el projecte en dues parts: Inscripció (compromís) + assajos i concert/s.

Primera Part: Inscripció - Assajos

Aquesta part ja la tenim bastant tancada, tot i que falta acabar d'ajustar algunes partides. Però que no han d'alterar significativament el total final.

Despeses i Assajos

Direcció, pianistes i encàrrec obra Guinovart

11.800

Local d'assaig

1.200

Despeses vàries1

3.000

IVA2

1.500

TOTAL

17.500

1. Documents oficials, registres, Web, assegurances, ...

2. Pendent de definir la forma de pagament de les despeses per prestació de serveis

Per cobrir aquesta part, l’aritmètica és molt fàcil:

17.500 € entre 100 cantaires = 175  € per cap.

Es repartiran de la següent forma:

 1. 25€ de drets d’inscripció o de quota anual de l’associació EL COR CANTA.
  Es faran efectius en el moment d’omplir la fitxa de cantaire. Representa el
  compromís de participació en el projecte. Si al final se supera el nombre d’inscrits previst (al voltant de 100 / 110) o el desequilibri de cordes fos molt notable podríem arribar a rebutjar les que arribessin últimes.
  ATENCIÓ: com més aviat es faci la inscripció, millor.

 2. Pels 150 restants proposem (només els que participin en el projecte d'aquesta temporada):
  1. Un sol pagament de 150 € a l’octubre
  2. Dos pagaments de 75 € a l’octubre i al gener
  3. 5 pagaments mensuals de 30 € d’octubre a febrer

Com podeu observar, qualsevol variació del nombre de cantaires o de les despeses 1, 2, pot alterar el resultat final d’ingressos i despeses. En un cas o l’altre, la desviació que pugui haver-hi s’aplicarà sobre el pressupost de  la segona part (concerts).

Segona Part: Concerts

Aquesta part encara està per acabar d'ajustar (depenem bàsicament del local, l'orquestra i els solistes).

El pressupost dels concerts s’anirà tancant com més aviat millor, a mesura que anem concretant totes les variables. Però la manera de cobrir aquestes despeses pretenem que no vagi a càrrec dels cantaires sinó que puguem finançar-nos per mitjà de patrocinis, subvencions i la venda d’entrades.

És evident que serà una part que exigirà força feina, principalment buscant quines entitats poden col·laborar amb nosaltres, però sobretot aportant el públic necessari per omplir totes les sales on actuem. Per exemple, si la sala és de 1000 espectadors, cadascú hauria de poder portar una mitjana de 10 persones.

Un altre factor important de cara a aconseguir subvencions és la xarxa social que puguem crear. Això actualment es mesura amb l'activitat que puguem mostrar en xarxes com Facebook, Twitter, Instagram, etc. i amb la col·laboració de tots podem aconseguir una molt bona presència.


L’Entitat

Estat actual de l’Entitat

A començaments de Juliol es va constituir i registrar l’associació EL COR CANTA. En l’actualitat s'ha tramitat un CIF i un compte bancari, també s’han creat uns estatuts i la següent junta provisional:

President: Sigfrid Quer
Vicepresident: Miguel Borlan
Tresorer: Joan Manel Coco
Secretari: Albert Bertran

A finals de setembre es convocarà la primera assemblea general amb tots els socis inscrits. Per això, l’ordre del dia es comunicarà les setmanes prèvies i s’inclouran la ratificació o modificació dels estatuts i l’elecció de la junta definitiva que ha de regir l’entitat els pròxims anys. També es constituiran totes aquelles comissions que s’estimin necessàries per al bon funcionament de l’entitat.

Informació dels assajos:

 • Lloc d'assaig
 • Horari d'assaig
  • Els assajos començaran a les 19:30 i tindran una durada de dues hores i mitja.
 • Dies d'assaig

Mes

Dies
Octubre 3, 10, 17, 24
Novembre 7, 14, 21, 28
Desembre 5, 12
Gener 9, 16, 23, 30
Febrer 6, 13

Les dues setmanes següents al darrer assaig, es faran els assajos generals amb orquestra i els concerts (a determinar encara els dies i el lloc).

Les dates de concert que estem negociant són el cap de setmana del 24 de febrer.

Resum de normes de funcionament intern:

 • Musicals - Assistència
  • Només s’acceptarà un màxim de 3 faltes sobre els 16 assajos programats. Atès que el repertori, encara que sigui de dificultat moderada, serà poc o gens conegut això requereix una implicació extra per facilitar la feina dels directors i l’aprenentatge de les obres.
  • Els assajos generals i els concerts són obligatoris.
  • Qualsevol causa de força major que impedeixi complir aquest apartat s’haurà de consultar específicament amb la direcció musical que podria, segons les causes, establir alguna excepció a la regla.
 • Organització de la corda
  • S’escolliran dos caps de corda per veu entre els que s’hagin presentat voluntaris, un per les tessitures primeres i l’altre per les segones. Les seves funcions seran bàsicament administratives i logístiques i faran de lligam entre la junta, la direcció musical i la corda.
 • Econòmiques
  • Tots els cantaires hauran de ser socis d'El Cor Canta però poden haver-hi socis que en aquest o futurs projectes no vulguin o no puguin cantar. Els que siguin socis tindran preferència d'accés als nous projectes si hi hagués necessitat de limitar, en algun moment, el nombre de cantaires.
  • La quota d'inscripció que hem establert (25€) correspon a la quota de soci del primer any.    
  • No podrà començar la seva participació en els assajos qui no hagi realitzat els tràmits d’inscripció (documentació i quota inicial).
  • No podrà participar en el concert qui a mitjans de febrer tingui quotes pendents de pagament.
  • És voluntat de tots els participants en aquest projecte que ningú es quedi sense poder-hi cantar per causes econòmiques. Entenem que cantar és precisament un dels plaers i un dels al·licients que ens poden ajudar a superar moments crítics. És per això que, qui realment no pugui fer front a aquesta despesa, ara o a mig projecte, ho comuniqui de forma confidencial a qualsevol membre de la junta. S’estudiarà individualment cada cas i la manera de solucionar-ho.

Atentament,
El Cor Canta, La Junta