Bases en format pdf per descarregar Cartell promocional Informació i contacte

 AVÍS: 

El termini de presentació de treballs es va tancar el 

31 Maig 2021 a mitja nit CET.

 

PRESENTACIÓ


 1. L'Associació El Cor Canta convoca la segona edició del Concurs Internacional de Composició per a Cor i Orquestra EL COR CANTA amb un nivell d'exigència apte per a cors amateurs i destinat a promoure la creació de música simfònicocoral.

 2. El Cor Canta és una formació coral de caire amateur que està formada habitualment per més de 140 cantaires d'edats, formacions i coneixements musicals diversos.

 3. El concurs planteja la composició d'obres musicals originals sobre un text que es determina en cada edició per a un conjunt simfònic format per orquestra, cor i soprano solista.

 4. Les obres premiades es donaran a conèixer a partir del mes de juny del 2021.

 5. L'estrena de les obres premiades es farà en el moment que l'entitat decideixi, que previsiblement serà la primavera del 2022, si les circumstàncies provocades per la pandèmia de la COVID-19 ho permeten.


BASES

Darrera actualització 22 de març del 2021

 1. Concursants
 2. Les obres
 3. Característiques del text
 4. Els intèrprets de l'obra
 5. Presentació de les obres
 6. Termini i lloc de presentació
 7. Jurat
 8. Obres guanyadores
 9. Veredicte
 10. Premis
 11. Material
 12. Drets d'edició
 13. Devolució de les obres presentades
 14. Acceptació i interpretació de les bases
 • Annex A - Bulleta d'inscripció
 • Annex B - Portada de l'obra
 • Annex C - Cessió de drets per texts amb drets d'autor
 • Annex D - Exemple de partitura DIN A4
 • Annex E - Clau pública PGP pel correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

1. Concursants

Es defineixen dues categories d'inscripció, ambdues gratuïtes.


El Concurs Internacional de Composició per a Cor i Orquestra EL COR CANTA és de participació lliure, sense límit d'edat ni procedència i no comporta cap despesa d'inscripció.

Categories:

 • Professionals:

  nascuts abans de l'1/1/1986

 • Joves compositors:

  nascuts amb posterioritat al 31/12/1985

Aquests darrers també poden optar als premis de la categoria professional. Per fer-ho només cal especificar a la butlleta d'inscripció a quina categoria es vol inscriure l'obra presentada.

inici

2. Les obres

Una mateixa obra només es pot presentar a una de les dues categories i s'ha de basar en un text lliure de drets d'autor.

Les obres de les dues categories hauran de ser composicions de música simfònicocoral amb les característiques bàsiques següents, que ampliarem a l'apartat "4. Els intèrprets de l'obra":

 1. Ha d'estar escrita per a:

  1. la formació orquestral professional proposada a l'apartat "4. Els intèrprets de l'obra"

  2. soprano solista professional

  3. cor mixt amateur, que ha de ser el protagonista principal de l'obra

 2. Ha de tenir una duració màxima estimada de:

  1. Categoria professional 1: 15 minuts (+/- 3 minuts)

  2. Categoria Joves Compositors 1: 10 minuts (+/- 2 minuts)

1 No s'admeten les obres que se'n desviïn més d'un 20%.

Les obres presentades han de ser originals, no estrenades i no premiades amb anterioritat en cap altre concurs. No s'admetran adaptacions o versions d'obres anteriors dels mateixos autors ja estrenades o editades.

L'estil i l'escriptura musical són lliures.

inici

3. Característiques del text

El text de la composició es basarà en l'obra poètica d'un autor o autora catalana, lliure de drets d'autor. Haurà de ser un text escrit originalment en català (no s'admeten textos traduïts). Es podrà basar en un únic poema o en un recull de poemes del poeta escollit, a criteri del compositor.

Si el text que es faci servir no és lliure de drets d'autor s'ha d'especificar a la butlleta d'inscripció i, a més a més, s'ha d'adjuntar el document de cessió de drets d'autor que podeu trobar al final d'aquestes bases a l'annex C.

En tot cas, si el text és una obra poètica amb drets d'autor, els drets seran assumits i aniran a càrrec del compositor concursant, sense que l'entitat El Cor Canta hagi de fer front a cap quantitat per cap concepte.

"A Espanya els drets són vigents durant tota la vida de l'autor i fins a 80 anys després de la seva mort o declaració de defunció per als autors morts fins al 7 de desembre de 1987, i de setanta anys per als morts posteriorment a aquesta data."

Biblioteca Nacional de Catalunya [en línia][data de consulta: 7 de novembre del 2020]

Disponible a: https://www.bnc.cat/Professionals/Propietat-intel-lectual

Per obtenir més informació sobre la normativa vigent sobre els drets d'autor podeu consultar:

inici

4. Els intèrprets de l'obra

Les obres han d'estar escrites per a:

 • Gran cor (SATB) + Soprano Solista + Orquestra

Com a intèrprets professionals s'hi han d'incloure:

 1. Orquestra professional:

  1. Corda: 6/5/4/3/2

  2. Vent:

   1. 2 trompetes

   2. 2 trompes

   3. 2 trombons

   4. 1 tuba

  3. Percussió: 2

   1. 4 timbals

   2. vibràfon, caixa, tomtoms, t-blocks, plats i glockenspiel

  4. Arpa (Opcional)

 1. Cantant solista professional:

  Soprano

Nota: El nombre d'instruments proposats és el màxim, però per aconseguir un equilibri amb les altres obres que s'interpretaran al concert, les variacions haurien de ser mínimes.

Com a intèrprets no professionals s'hi han d'incloure:

 1. Cor (SATB):

  1. Ha de portar la major part del protagonisme de l'obra.

  2. S'ha de fer servir l'estructura habitual de SATB.

  3. El cor que estrenarà l'obra premiada està format en l'actualitat per uns 140 cantants no professionals dividits en SATB, d'edats compreses entre 35 i 75 anys, amb experiència coral.

És imprescindible que les obres presentades siguin adequades a les característiques de formació vocal i tècnica que es detallen a continuació:

 1. Tessitures:

  1. Sopranos: entre do 3 i la 4

  2. Contralts: entre sol 2 i mi 4

  3. Tenors: entre do 2 i sol 3

  4. Baixos: entre fa 1 i mi 3

 2. Divisi: hi pot haver divisi ocasionalment, com a màxim a dues veus per cada corda.

 3. Es valorarà que la conducció de les veus, enllaços i tot el que faci referència al muntatge de l'obra sigui d'una dificultat mitjana. Als documents annexes a aquestes bases s'adjunta un exemple d'un número interpretat pel cor.

inici

5. Presentació de les obres

Material que s'ha de lliurar:

 • Butlleta d'inscripció (annex A) en sobre tancat amb el lema de l'autor

 • Sis còpies en paper de la partitura en mida DIN-A4

 • Partitura en format PDF

 • Enregistrament d'àudio en format MP3 (generat a partir d'arxius i fonts MIDI)

 • Addicionalment es pot enviar una versió amb reducció per a piano (es demanarà si l'obra surt guanyadora)

Aquest material ha de complir les especificacions següents:

 1. Els autors o les autores poden presentar més d'una obra però cada obra només es pot presentar en una única categoria.

 2. Les obres s'han de presentar en sis còpies en paper amb el format i continguts següents:

  1. Mida: enquadernació DIN-A4 vertical (un foli normal).

  2. Llegibilitat: les pàgines han d'estar numerades, ser llegibles, clares i sense equívocs ni esmenes.

  3. Portada: s'ha d'incloure la plantilla que es pot trobar a l'annex B al final d'aquest document amb:

   1. el lema (en lloc del nom de l'autor)

   2. el títol de l'obra

   3. la categoria a la qual es presenta

   4. la data.

  4. 1a pàgina: ha d'especificar l'orquestració.

  5. 2a pàgina: es deixarà en blanc.

  6. 3a i 4a pàgines: ha de contenir el text de l'obra que s'ha musicat. Si no ocupa les dues pàgines es deixarà la 4a en blanc.

  7. 5a pàgina i successives: partitura de l'obra presentada. Al final d'aquestes bases trobareu vàries pàgines d'exemple de la partitura a l'annex D.

  8. En el document presentat no es pot incloure cap referència o dada que permeti esbrinar l'autoria de la composició.

  9. El no compliment d'aquestes especificacions pot comportar la desqualificació del treball. En casos excepcionals, el jurat pot acceptar una obra que no compleixi alguna d'aquestes especificacions.

 3. A part, cal presentar un sobre tancat a l'exterior del qual ha de figurar el lema de l'autor. A l'interior, s'hi ha d'incloure la butlleta de participació que trobareu adjunta al final d'aquestes bases, degudament signada i emplenada amb tota la informació sobre l'obra i les dades personals que es demanen.

 4. També s'ha d'enviar la partitura en format PDF. El contingut d'aquest arxiu ha de ser exactament el mateix del que es lliuri en paper.

 5. A més a més, s'ha d'enviar un arxiu d'àudio de referència en format MP3 del contingut de la partitura lliurada en paper. El jurat tindrà en consideració que aquests arxius només són un referent i tenen moltes limitacions pel que fa la qualitat del so i la interpretació de la partitura.

inici

6. Termini i lloc de presentació

El termini de presentació de les obres acaba el 31 de maig del 2021 a les 24 hores.

 1. El material físic s'ha de presentar o enviar per correu postal, en un sobre o paquet tancat, a l'adreça següent:

  A l'atenció de:

  EL COR CANTA

  Assumpte:

  Segon Concurs Internacional de Composició per a Cor i Orquestra EL COR CANTA

  Adreça:

  Ateneu El Poblet
  C. Nàpols, 268
  08025 BARCELONA
  Catalunya - Espanya
 2. El material digital (PDF i MP3) s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  • S'haurà d'indicar a l'assumpte del correu el lema de l'autor i es garanteix, davant del jurat, l'anonimat del remitent.

  • Es pot fer servir la clau pública de l'annex E per xifrar el contingut del missatge

  • Es poden fer servir serveis com Wetransfer en cas necessari si el volum dels arxius no permet fer l'enviament com a documents adjunts a un missatge de correu. La responsabilitat d'ús d'eines de tercers per fer l'enviament recau sobre l'emissari i en cap cas l'organització del concurs es fa responsable de l'ús que puguin fer les empreses proveïdores del servei ni de les condicions de privacitat o seguretat per a la prestació.

 3. Excepcionalment, en casos molt específics, es pot demanar la presentació de tot el material només en format digital. Per poder optar a aquesta opció s'ha d'enviar un correu a l'adreça electrònica del concurs Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. demanant l'exempció de l'enviament de les còpies de les partitures en format físic. En aquest correu, s'han d'especificar amb claredat els motius pels quals es fa aquesta sol·licitud. Aquesta informació es traslladarà al jurat i l'organització del concurs de manera anònima perquè faci una valoració i decideixi si ho accepta o no.

 4. En cas de ser acceptada la petició, s'hauran de satisfer les despeses d'impressió del material fent una transferència per l'import de la factura corresponent al compte de l'Associació El Cor Canta, organitzadora del concurs.

inici

7. Jurat

El jurat d'aquest Segon Concurs estarà format pels directors, directores, compositors i intèrprets de prestigi internacional següents:

 • President:

  Antoni Ros Marbà, director d'orquestra i compositor

 • Vocals:

  Salvador Brotons, director d'orquestra i compositor

  Elisenda Carrasco i Ribot, directora d'orquestra, cors i directora d'El Cor Canta

  Jordi Lluch i Arenas, director d'orquestra, cors i director assistent d'El Cor Canta

  Noé Cantú, fagotista de l'OBC

 • Secretari ¹:

  Miquel Borlan, responsable de producció d'El Cor Canta

¹ Sense veu ni vot, només custodia el material i en garanteix l'anonimat.

inici

8. Obres guanyadores

El jurat seleccionarà una obra de cada categoria com a guanyadora del concurs. També podrà concedir alguna menció honorífica a alguna obra no premiada o el podrà declarar desert si considera que cap de les obres presentades reuneix els requisits de qualitat per ser premiada.

inici

9. Veredicte

 1. El jurat emetrà el veredicte en un acte privat, a Barcelona.

 2. Després serà comunicat de manera individual als guanyadors.

 3. Posteriorment, el farà públic a partir del mes de juny del 2021.

 4. Finalment es publicarà als mitjans de comunicació i revistes especialitzades.

 5. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

inici

10. Premis

L'import mínim dels premis monetaris és de 3.000 euros la categoria professional i 2.000 euros la categoria joves compositors.

L'obra guanyadora de la categoria professional rebrà el seu reconeixement per mitjà de:

 1. La dotació econòmica abans estipulada, sotmesa a la tributació vigent, que es farà efectiva en la forma detallada al requadre d'aquest mateix punt.

 2. L'estrena es farà en el moment que l'entitat decideixi, que previsiblement serà la primavera del 2022 (si les circumstàncies ho permeten).

 3. L'edició de la partitura que es realitzarà a càrrec de l'editorial Brotons & Mercadal.

 4. L'enregistrament d'un dels concerts de l'estrena.

L'obra guanyadora de la categoria joves compositors rebrà el seu reconeixement per mitjà de:

 1. La dotació econòmica abans estipulada, sotmesa a la tributació vigent, que es farà efectiva en la forma detallada al requadre d'aquest mateix punt.

 2. La possible estrena de l'obra en el marc dels concerts de fi de projecte d'EL COR CANTA estarà sotmesa al criteri dels directors d'EL COR CANTA, en funció de les característiques de la resta del repertori dels concerts esmentats.

 3. Si s'estrena l'obra en els concerts, L'edició de la partitura que es realitzarà a càrrec de l'editorial Brotons & Mercadal.

Els premis es faran efectius de la manera següent:

PREMI EN LA CATEGORIA PROFESSIONAL

És una formula flexible i mixta que comprèn:

Una part del premi es defineix com a "arrendament de serveis", i en l'arrendament de serveis es computa la quantitat de 1.200 euros, que es pagarà als 90 dies d'haver iniciat els assajos.

Una altra part del premi es defineix com a "avançament de drets d'autor", i per aquest concepte es computa la quantitat de 900 euros, que es pagaran als 30 dies d'haver-se celebrat l'últim concert del projecte.

Per acabar, a aquestes dues quantitats se li sumaran els drets d'autor pagats per la SGAE en concepte d'interpretació de l'obra als concerts realitzats.

 • El premi es complementarà fins a 3.000 euros si la suma dels dos conceptes anteriors i el dels drets d'autor pagats per la SGAE no arribessin a aquests 3.000 euros.

 • Sí amb la suma dels drets d'autor pagats per la SGAE als dos primers conceptes es sobrepassa la quantitat de 3.000 euros, el sobrant serà íntegrament per al premiat, sense cap complement.

 

PREMI EN LA CATEGORIA JOVES COMPOSITORS

En el cas que l'obra no s'estreni en el marc dels concerts que realitza l'Associació El Cor Canta abans esmentats:

El premi de 2.000 euros es pagarà en efectiu abans del 31/12/2021.

En el cas que l'obra s'estreni en el marc dels concerts que realitza l'Associació El Cor Canta abans esmentats:

És una formula flexible i mixta que comprèn:

Una part del premi es defineix com a arrendament de serveis, i en l'arrendament de serveis es computa la quantitat de 800 euros, que es pagarà als 90 dies d'haver iniciat els assajos.

Una altra part del premi es defineix com a "avançament de drets d'autor", i per aquest concepte es computa la quantitat de 600 euros, que es pagaran als 30 dies d'haver-se celebrat l'últim concert del projecte.

Per acabar, a aquestes dues quantitats se li sumaran els drets d'autor pagats per la SGAE en concepte d'interpretació de les obres als concerts realitzats.

 • El premi es complementarà fins a 2.000 euros si la suma dels dos conceptes anteriors i el dels drets d'autor pagats per la SGAE no arribessin a aquests 2.000 euros.

 • Sí amb la suma dels drets d'autor pagats per la SGAE als dos primers conceptes es sobrepassa la quantitat de 2.000 euros, el sobrant serà íntegrament per al premiat, sense cap complement.

inici

11. Material

Els guanyadors i/o guanyadores han de facilitar gratuïtament el material necessari per a l'execució de l'obra en els concerts d'estrena esmentats.

inici

12. Drets d'edició

L'associació ECC es reserva el dret exclusiu d'edició de les obres guanyadores per un període de tres anys a partir de la data d'emissió del veredicte. Això no afectarà els drets de propietat intel·lectual, que seran de l'autor per a tota la resta d'efectes.

inici

13. Devolució de les obres presentades

 1. Els participants podran sol·licitar la devolució de les obres no premiades en el termini de dos mesos a partir de la publicació del veredicte.

 2. L'associació ECC es reserva el dret de conservar una de les còpies de les obres per a l'arxiu propi.

inici

14. Acceptació i interpretació de les bases

 1. La participació en el Segon Concurs de Composició per a Cor i Orquestra El Cor Canta pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.

 2. La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes bases seran resolts per l'organització, després de consultar els membres del jurat si cal.

inici

Annex A - Bulleta d'inscripció

Annex B - Portada de l'obra

Annex C - Cessió de drets per texts amb drets d'autor

Annex D - Exemple de partitura DIN A4

Annex E - Clau pública PGP pel correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Informació i Contacte:

el cor canta

Ateneu El Poblet

C. Nàpols, 268

08025 BARCELONA

Catalunya - Espanya

www.elcorcanta.cat

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.