PRESENTACIÓ

 1. L’associació EL COR CANTA (ECC) convoca la primera edició del Concurs Internacional de Composició per a Cor i Orquestra EL COR CANTA, destinat a promoure la creació de música simfònica coral amb un nivell d’exigència apte per a cors amateurs.
 2. El Cor Canta és un cor amateur format actualment per 140 cantaires de nivell i experiència musical diversa.  
 3. El concurs planteja la composició d’obres musicals originals sobre un text que es determinarà en cada edició.
 4. El premi del concurs de composició es donarà a conèixer a principis d’estiu del 2019.
 5. L’obra premiada s’estrenarà en el marc dels concerts fi de projecte d’El Cor Canta, previstos per al mes de febrer i/o març del 2020.

El Cor Canta - cartell del concurs de composició.


BASES

1. Concursants

El Concurs Internacional de Composició per a Cor i Orquestra EL COR CANTA és de lliure participació, sense límit d’edat ni procedència i no comporta cap despesa com a drets d’inscripció.

Hi haurà dues categories:

 • Professionals nascuts abans del 1/01/1984
 • Joves compositors o estudiants de composició, nascuts amb posterioritat al 31/12/1983. Aquests podran optar, si així ho especifiquen, als premis de la categoria professional.

2. Les obres

Les obres hauran de ser composicions de música simfònica coral per orquestra de cambra, solista i cor mixt, a quatre veus i amb una durada estimada de quinze minuts.

 • Les obres presentades han de ser originals, no estrenades i no premiades amb anterioritat en cap altre concurs. No seran admeses adaptacions o versions d’obres anteriors dels mateixos autors ja estrenades o editades.
 • El text de la composició es basarà enguany en l’obra poètica d’un autor o autora catalana, lliure de drets d’autor. Es podrà basar en un únic poema o en un recull de poemes del poeta escollit, a criteri del compositor. L’estil i l’escriptura musical són lliures.

3. Els intèrprets de l’obra

Com a intèrprets professionals s’hi han d’incloure:

 1. Orquestra:
  1. Amb un màxim de 30 integrants
  2. Corda: 6/5/4/3/2
  3. Vents: 8 com a màxim.
  4. Percussió: 1
  5. Orgue o Piano i/o Arpa
 2. Cantant solista

Com a intèrprets no professionals:

 1. Cor:
  1. El Cor que estrenarà l’obra premiada està format en l’actualitat per uns 140 cantants no professionals dividits en SATB, d’edats compreses entre 35 i 75 anys, amb experiència coral.

És imprescindible que les obres presentades siguin adequades a les característiques de formació vocal i tècnica que detallem a continuació:

 1. Tessitures:
  1. Sopranos: entre do 3 i la 4
  2. Contralts: entre sol 2 i mi 4
  3. Tenors: entre do 2 i sol 3
  4. Baixos: entre fa 1 i mi 3
 2. Divisi: Hi pot haver divisi ocasionalment, com a màxim a dues veus per cada corda.
 3. Es valorarà que la conducció de les veus, enllaços i tot el que faci referència al muntatge de l’obra sigui d’una dificultat mitjana. En document annex a aquestes bases s’adjunten alguns exemples dels números interpretats pel cor en el seus concerts.

4. Presentació de les obres

 1. Les obres s’han de presentar amb sis còpies en paper i amb les pàgines numerades. Han de ser llegibles, clares, sense equívocs ni esmenes. S’adjuntarà el text de l’obra poètica que s’ha musicat. També s’ha d’enviar la partitura en format PDF i un arxiu MIDI de l’obra.
 2. A l’encapçalament de cada obra només hi pot figurar el títol, un lema (en substitució del nom de l’autor o autora) i la categoria en la qual participen: Professional o joves compositors (una sola).
 3. A part, cal presentar un sobre tancat a l’exterior del qual ha de figurar el lema de l’autor. A l’interior, s’hi ha d’incloure la butlleta de participació adjunta a aquestes bases, degudament signada i emplenada amb tota la informació sobre l’obra i les dades personals que es demanen.
 4. Els autors o autores poden presentar més d’una obra.

5. Termini i lloc de presentació

El termini de presentació de les obres finalitza el 31 de maig de 2019 a les 24 hores. Els treballs s’han de presentar o enviar per correu a l’adreça següent:

EL COR CANTA

Concurs Internacional de composició per a Cor i Orquestra  EL COR CANTA

Freixa, 41, 5è, 2a.

08021 BARCELONA

El material digital (PDF i MIDI) es pot enviar en CD, USB o per correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

En aquest darrer cas s’haurà d’indicar a l’assumpte, el títol i el lema de l’obra i es garanteix, davant del jurat, l’anonimat del remitent.

6. Jurat

El jurat d’aquest Primer Concurs estarà format pels directors i compositors de prestigi internacional següents:

 • Kazushi Ono, director titular de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), com a president del jurat.
 • Albert Guinovart, compositor.
 • Elisenda Carrasco, directora del Cor Femení Voxalba.
 • Pere Lluís Biosca, director del Cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona.
 • Noè Cantú, fagotista de l’OBC.

7. Obres guanyadores

El jurat seleccionarà una obra de cada categoria com a guanyadores del concurs. També podrà concedir alguna menció honorífica a alguna obra no premiada o el podrà declarar desert si considera que cap de les obres presentades reuneix els requisits de qualitat per ser premiada.

8. Veredicte

El jurat emetrà el veredicte en un acte privat, a Barcelona i, posteriorment, el farà públic el 30 de juny de 2019. El veredicte, que serà comunicat prèviament de forma individual als guanyadors, es publicarà posteriorment a través dels mitjans de comunicació i revistes especialitzades. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

9. Premis

L’obra guanyadora de la categoria professional rebrà el seu reconeixement a través de:

 1. Una dotació econòmica de 3.000 euros, sotmesa a la tributació vigent.
 2. L’estrena de l’obra en el marc dels concerts de fi de projecte d’EL COR CANTA de la temporada 19/20 (febrer/març de 2020).
 3. L’edició de la partitura a càrrec de l’Editorial FICTA.
 4. L’enregistrament d’un dels concerts de l’estrena.

El premi de l’obra guanyadora en la categoria joves compositors consistirà en:

 1. Una dotació econòmica de 2.000 euros, sotmesa a la tributació vigent.
 2. La possible estrena de l’obra en el marc dels concerts de fi de projecte d’EL COR CANTA estarà sotmesa al criteri dels directors d’EL COR CANTA, en funció de les característiques de la resta del repertori dels esmentats concerts.
 3. L’edició de la partitura a càrrec de l’Editorial FICTA, si s’estrena l’obra en els concerts.

10. Material

Els guanyadors o guanyadores hauran de facilitar gratuïtament el material necessari per a l’execució de l’obra en els concerts d’estrena esmentats.

11. Drets d’edició

L’associació ECC es reserva el dret exclusiu d’edició de les obres guanyadores per un període de tres anys a partir de la data d’emissió del veredicte. Això no afectarà els drets de propietat intel·lectual, que seran de l’autor per a tota la resta d’efectes.

12. Devolució de les obres presentades

Els participants podran sol·licitar la devolució de les obres no premiades en el termini de dos mesos a partir de la publicació del veredicte. L’associació ECC es reserva el dret de conservar una de les còpies de les obres per a l’arxiu propi. Els treballs no recollits podran ser difosos per l’associació ECC, llevat de desig exprés de l’autor, que haurà de comunicar-ho per escrit adjunt a les seves obres, o bé amb posterioritat, dins del termini esmentat.

13. Acceptació i interpretació de les bases

La participació en el Concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes bases seran resolts per l’organització, després de consultar, si cal, els membres del jurat.

Informació:

EL COR CANTA

Freixa, 41, 5è, 2a

08021 BARCELONA

www.elcorcanta.cat

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.